Jordbrukarstöd och värdefulla gräsmarker

Hur fungerar de för arbetet med gynnsam bevarandestatus? ISBN 978-91-620-6822-6.