Hjortvilt i Sverige

En kunskapssammanställning. ISBN 978-91-620-6819-6.