Mikroplaster

Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige. ISBN 978-91-620-6772-4.