Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster i fjäll och skog

ISBN 978-91-620-6754-0.