Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket – för effektivt beslutsfattande

Slutrapport för forskningsprojekt. ISBN 978-91-620-6753-3.