Besökarundersökning längs det statliga ledsystemet i fjällen

Resultat från sommaren 2014. ISBN 978-91-620-6710-6.