Från ord till handling – hållbara livsstilar

Resultat från nationell Verkstad för hållbara livsstilar 18-19 november 2015. ISBN 978-91-620-6703-8.