Omställning till hållbara konsumtionsmönster

Syntes inom ramen för fördjupad utvärdering av miljömålen 2015. ISBN 978-91-620-6663-5.