Flygburen laser och digitala bilder för kartering och övervakning av akvatisk och terrester miljö

Rapport. ISBN 978-91-620-6633-8.