Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser

Slutrapport från forskningsprogrammet MAXFLYG. ISBN 978-91-620-6570-6.