Förvaltning av skogar och andra trädbärande marker i skyddade områden

Vägledning för förvaltning av nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och områden med naturvårdsavtal. ISBN 978-91-620-6561-4.