Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Naturvårdsverkets vägledning. ISBN 978-91-620-6538-6.