Biosfärområdenas bildningsprocesser

En utvärdering av erfarenheter från genomförandeprocesserna i fem svenska biosfärområden. ISBN 978-91-620-6529-4.