Utvärdering av 2008 års höjning av kvävoxidavgiften

En utvärdering av hur NOX-avgiften styrt utsläpp och kostnader. ISBN 978-91-620-6528-7.