Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter

Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP. ISBN 978-91-620-6518-8.