Uppföljning av licensjakten efter varg 2011

Förhållanden under jakten. ISBN 978-91-620-6463-1.