Potentiellt miljöskadliga subventioner

Förstudie från 2005 – uppdaterad 2011. ISBN 978-91-620-6455-6.