Fritt fram för friluftsliv, 2011

Tema tillgänglighet: Vägen ut i naturen. Föredrag, diskussioner och workshops vid Tankesmedjan för friluftsliv, våren 2011. ISBN 978-91-620-6440-2.