Konventionen om biologisk mångfald och svensk naturvård

Sammanfattning av Sveriges fjärde nationella rapport till sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald: ISBN 978-91-620-6389-4.