Kalkning av våtmarker

Rapport. Uppföljning av ekologiska effekter 1994 till 2005. ISBN 978-91-620-5758-9.