Kunskapen om friluftslivet

Rapport i samarbete med Friluftsrådet, Svenskt friluftslivet och Friluftsliv i förändring. ISBN 91-620-5698-0.