Bedömning av inverkan på transporter och energi i Statens Offentliga Utredningar [2007]

Analys av några SOU:er och förslag på metodik för att underlätta framtida miljöbedömning. ISBN 91-620-5684-0.