Skyddsvärda statliga skogar

Rapport. Kategorisering av områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län. ISBN 91-620-5498-8.