Naturliga köldmedier – Exempel på lyckade installationer

Rapport om centrala urvalskriterier. ISBN 91-620-5326-4.