Fulufjällets nationalpark Skötselplan

Skötselplan. Innehåller beskrivning av natur-, kultur- och friluftsvärdena i Fulufjället samt anger hur parken ska skötas. ISBN 91-620-5246-6.