Förslag till miljökvalitetsnorm för bensen och koloxid

Redovisning av ett regeringsuppdrag. ISBN 91-620-5208-X.