Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4, Utgåva 2.

Vägledning för länsstyrelsers och kommuners arbete med strandskydd. ISBN 978-91-620-0175-9