Handläggning av ärende om miljösanktionsavgift. Handbok 2001:1

Handbok 2001:1 utgåva 6. ISBN 978-91-620-0168-1.