Handbok för artskyddsförordningen. Del 2. Handbok 2009:3.

Handboken är till för att underlätta länsstyrelsernas arbete med ärenden som rör kommersiell verksamhet, det vill säga preparering, handel och förevisning. ISBN: 978-91-620-0161-2