Handbok för artskyddsförordningen. Del 1. Handbok 2009:2.

Handboken är till för att underlätta länsstyrelsernas arbete med fridlysningsärenden, det vill säga dispenser från förbud i artskyddsförordningen. ISBN 978-91-620-0160-5.