Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder. Handbok 2008:4.

Handbok som vägledning till arbetet med vattenkvaliteten. ISBN 978-91-620-0155-1.