Flyktiga organiska ämnen (VOC). Handbok 2007:2.

Handbok och vägledning till föreskriften, NFS 2001:11. ISBN: 978-91-620-0145-2