Jämförande mätning. Handbok 2004:3.

Handbok. ISBN 91-620-0135-3.