Deponering av avfall. Handbok 2004:2.

Handbok med allmänna råd 2004:2. ISBN 91-620-0134-5.