Metoder för lagring, rötning och kompostering av avfall. Handbok 2003:4.

Handbok. ISBN 91-620-0130-2.