Farligt avfall. Handbok 2003:8.

Handbok. ISBN 91-620-0129-9.