Töfsingdalens Nationalpark

Skötselplan med föreskrifter om nationalparken. ISBN 91-91-620-0006-3.