Författningsändringar i samband med corona-pandemin

Regeringen har beslutat att det tillfälligt ska vara möjligt att genomföra ändringar i vissa tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter utan att söka tillstånd på nytt.

Sidan senast uppdaterad: 13 april 2021Sidansvarig: Jenny Håkansson