Lägesrapport nationellt arbete för friluftsliv

Lägesrapporten tar upp aktuella frågor och händelser inom friluftslivsarbetet. Innehållet utgår från Naturvårdsverkets uppdrag och roll.

Sidan senast uppdaterad: 14 oktober 2019Sidansvarig: Ulrika Karlsson