Forskningsmedel till projekt om vildsvinskador

Nu är det klart vilka forskningsprojekt som får finansiering från Viltvårdsfonden. Det handlar bland annat om nya metoder mot vildsvinskador i jordbruksmark och om populationsuppskattningar av klövvilt