Vägledning ska underlätta hantering av granbarkborre i naturreservat och nationalparker

För att underlätta länsstyrelsernas hantering av granbarkborre i skyddade områden har Naturvårdsverket i ett regeringsuppdrag under 2020 väglett länsstyrelserna om att hantera storskaliga angrepp. Syftet är att minska spridningen av granbarkborre, utan att skada de naturvärden som ska bevaras.