Sveriges utsläpp minskade med 3,2 procent 2019 (uppdaterad text 15 maj)

Ny preliminär statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes transporter som står för ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

För ytterligare information, kontakta:

Anna-Karin Nyström, chef Klimatmålsenheten, 010-698 15 55,
anna-karin.nystrom@naturvardsverket.se

Jonas Allerup, klimatanalytiker Klimatmålsenheten, 010-698 11 20, jonas.allerup@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se