Sverige behöver göra mer för att möta allmänhetens behov av klimatinformation

Myndigheter behöver få tydligare uppdrag och lärare behöver stöd för att möta ungas engagemang och oro för klimatförändringar. Det är några av slutsatserna som Naturvårdsverket redovisar idag i ett uppdrag om förutsättningarna för Sveriges genomförande av Parisavtalets artikel 12.

För ytterligare information, kontakta:

Stina Söderqvist, kommunikationsstrateg Kommunikationsstödsenheten, 010-698 11 84, stina.soderqvist@naturvardsverket.se

Lotta Serning, chef Kommunikationsstödsenheten, 010-698 16 17, lotta.serning@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se