Stöd för klimatanpassning av statens fastigheter

Nu finns ett metodstöd framtaget för klimatanpassning av statlig egendom. Stödet riktar sig till myndigheter som arbetar med klimatanpassning av sina fastighetsbestånd.