Små förändringar i lodjursstammen i Sverige

Resultaten från årets inventering visar att det finns drygt 1100 lodjur i Sverige. Nationellt är förändringen liten jämfört med förra året men det finns regionala skillnader.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Zetterberg, chef Viltanalysenheten, 010-698 12 09, andreas.zetterberg@naturvardsverket.se

Baharan Kazemi (vid frågor om licensjakt på lodjur), handläggare Viltförvaltningsenheten, 010-698 17 51, baharan.kazemi@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se