Skyddsjakt på östlig varg

Länsstyrelsen i Västerbotten har beslutat om skyddsjakt på en varg med östligt ursprung.