Nytt förslag på jakttider lämnas till regeringen

Naturvårdsverkets översyn av Sveriges jakttider är färdig. Förslaget på nya jakttider som nu lämnas till regeringen bygger på att viltet ska kunna bevaras, brukas och förvaltas långsiktigt i en föränderlig natur.

För ytterligare information, kontakta:

Gunilla Skotnicka, bitr. chef Naturavdelningen, 010-698 11 54, gunilla.skotnicka@naturvardsverket.se

Mark Marissink, bitr. chef Miljöanalysavdelningen, 010-698 13 34, mark.marissink@naturvardsverket.se

Dan Eriksson, presskontakt, 010-698 10 40, 073-332 61 02, dan.eriksson@naturvardsverket.se