223 främmande arter som kan hota svensk natur

Artdatabanken har granskat drygt tusen så kallade främmande arter för att se vilka som riskerar att hota den svenska biologiska mångfalden. 223 av dessa arter tycks i nuläget kunna vara invasiva och utgöra en hög eller mycket hög risk att orsaka skador i svensk natur de närmaste 50 åren.

Sidan senast uppdaterad: 17 maj 2019Sidansvarig: Anna Josephsen