Valet av efterbehandlingsåtgärder på den före detta kemtvätten på Bomgatan i Kristianstad

På Bomgatan har man använt termisk behandling i kombination med traditionell schaktsanering. Susanne Weidemanis som representerar den kommunala huvudmannen och Johan Wigh från länsstyrelsen i Skåne berättar hur valet av metod gick till.

Tidslinje för efterbehanligen av Bomgatan fd. kemtvätt från inventering fram till beslut om åtgärd

Sortera på: fallande - stigande
 • 2002

  Inventering MIFO fas 1 (RK 2)

 • 2003/2004

  Översiktlig undersökning/förstudie. Ny riskklass (RK 1 enligt MIFO fas 2)

 • Hösten 2004

  Föreläggande mot fd VU - Överklagat till länsstyrelsen.

 • Bolaget likvideras

 • 2007

  Bidragsbeslut "Fördjupad FS"

 • 2009

  Beslutad huvudstudie

 • 2011

  Avslut HS - Riskvärdering.

 • 2012

  Beslut - Åtgärdsförberedelser.

 • 2015

  Beslut åtgärder (46,5 mkr fördelat fram till 2023.