Ny vägledning till stöd för planeringen av tillsyn på reningsverk

En workshop med erfarna inspektörer i höstas har nu lett till en vägledning som ger stöd att planera upp tillsynen på reningsverk.